Skrypt ogłoszeniowy NOTICE 1.2

Newsletter

Polityka prywatności


Serwis internetowy Natenczas.pl prowadzony pod adresem http://www.Natenczas.pl przez ABZ , ul. Chabrowa 14,25-224 Mójcza, szanując prawo do prywatności swoich Klientów opracował poniższy dokument prezentujący zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z Serwisu jest ABZ, ul. Chabrowa 14,25-224 Mójcza (właściciel serwisu).

Zakres przetwarzania danych osobowych

Powierzone serwisowi dane osobowe swoich Klientów obejmuje w swoim zakresie: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo.

Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji w Serwisie. Podstawą weryfikacji konta w Serwisie jest podanie prawidłowego adresu e-mail podczas rejestracji oraz indywidualnego hasła.

Klient, który założył w Serwisie konto, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Każdy Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych osobowych Klienta jest również możliwe po przesłaniu e-maila do Serwisu na adres: biuro@natenczas.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych, natomiast Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane podane jako nieprawidłowe przez Klienta.

Powierzone Serwisowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Klient , który podejmuje decyzję o dokonaniu płatności za ogłoszenie poprzez platformę PayU (jedyna możliwa forma płatności)jest on przekierowany na stronę podmiotu autoryzującego transakcję - firmę PayU działającą pod adresem http://www.payu.pl. Serwis nie ma dostępu do danych kart kredytowych ani nie przechowuje danych z tych kart. W przypadku wybrania metody płatności PayU dane niezbędne do dokonania płatności są przekazywane do Centrum Autoryzacji płatności. Serwis nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w wybranym przy płatności banku.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów Serwisu Natenczas.pl przetwarzane są w celu realizacji zamówień Klienta oraz w celu umożliwienia korzystania z serwisu, jak również do wewnętrznych celów Serwisu dotyczących ewidencjonowania sprzedaży ogłoszeń i klientów serwisu internetowego między innymi w celu podatkowym.

W przypadku gdy klient zapisze się dobrowolnie na listę newsletter (gazetki elektronicznej wydawanej i przesyłanej periodycznie przez Serwis), wyraża w ten sposób zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym. Jego dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usługi newsletter. Serwis nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim. Adres e-mail Klienta podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane osobowe. Każdy Klient usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu e-mail.

Zdjęcie produktu

PROMOCJA adipex 75 meridia 15...

1,00 zł

1,00 zł

Zdjęcie produktu

Adipex 75 Long,RS,Meridia 15...

1,00 zł

1,00 zł

Zdjęcie produktu

Email :housechem630@gmail.com ,3CMC...

1 900,00 zł

1 900,00 zł

Zdjęcie produktu

5L gbl wheel cleaner [99.99%]

950,00 zł

950,00 zł

Zdjęcie produktu

PROMOCJA adipex 75 meridia 15...

1,00 zł

1,00 zł

Zdjęcie produktu

Signal User / DrMcdonald ) Buy 3CMC...

1 200,00 zł

1 200,00 zł

Zdjęcie produktu

Zaoferuj pożyczkę na nieruchomość

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Strzałka w górę