Skrypt ogłoszeniowy NOTICE 1.2

Newsletter

Regulamin


 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Natenczas.pl a usługi oferowane przez portal skierowane są do: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej Użytkownikiem.
 2. W celu korzystania tj. dodawania ogłoszeń na portalu jest wymagana rejestracja Użytkownika. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać wszystkie wymagane dane w formularzu rejestracyjnym zgodnie z prawdą. Administratorem serwisu jest ABZ ul. Chabrowa 14, 25-224 Kielce, zwanym dalej Usługodawcą.
 3. Serwis przeznaczony jest przeglądania i wyszukiwania ogłoszeń dodanych przez Użytkowników. Ogłoszenia dodane w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. Wszystkie ogłoszenia dodawane są ogłoszeniami płatnymi zgodnie z cennikiem zamieszczonym i dostępnym na stronie naszego Serwisu w zakładce „Płatności”. Zakup ogłoszeń odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, na podstawie umowy zawartej na świadczenie usług płatności za ogłoszenia dla Serwisu Natenczas.pl.
 4. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.Użytkownik może odstąpić od umowy na dodawanie ogłoszenia w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, jednak musi poinformować o tym administratora serwisu poprzez przesłanie na adres biuro@natenczas.pl takowej reklamacji.Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
 5. Serwis ogłoszeniowy Natenczas.pl nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treść ogłoszeń,
  2. za roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,
  3. za prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach;
  4. za to w jaki sposób i do jakich celów dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane.
 6. Użytkownik korzystający z serwisu Natenczas.pl zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, usuwanie swoich danych przez Serwis. Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.
 7. Usługodawca tzn. ABZ, ul. Chabrowa 14,25-224 Kielce zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczonych usług, jak również nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane awarią czy też niedozwoloną ingerencją Użytkowników i wynikające z tego faktu komplikacje nawet jeśli mogłyby one doprowadzić do utraty danych na Kontach Użytkowników.
 8. Serwis Natenczas.pl zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem i niniejszym regulaminem oraz modyfikowanie istniejącego regulaminu. Na naszym Portalu używamy plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
 9. Wszystkie ogłoszenia w naszym serwisie Natenczas.pl są ogłoszeniami bezpłatnymi.
Strzałka w górę