Skrypt ogłoszeniowy NOTICE 1.2

Newsletter

Regulamin


 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Natenczas.pl a usługi oferowane przez portal skierowane są do: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej Użytkownikiem.
 2. W celu korzystania tj. dodawania ogłoszeń na portalu jest wymagana rejestracja Użytkownika. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać wszystkie wymagane dane w formularzu rejestracyjnym zgodnie z prawdą. Administratorem serwisu jest ABZ ul. Chabrowa 14, 25-224 Kielce, zwanym dalej Usługodawcą.
 3. Serwis przeznaczony jest przeglądania i wyszukiwania ogłoszeń dodanych przez Użytkowników. Ogłoszenia dodane w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. Wszystkie ogłoszenia dodawane są ogłoszeniami płatnymi zgodnie z cennikiem zamieszczonym i dostępnym na stronie naszego Serwisu w zakładce „Płatności”. Zakup ogłoszeń odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, na podstawie umowy zawartej na świadczenie usług płatności za ogłoszenia dla Serwisu Natenczas.pl.
 4. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.Użytkownik może odstąpić od umowy na dodawanie ogłoszenia w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, jednak musi poinformować o tym administratora serwisu poprzez przesłanie na adres biuro@natenczas.pl takowej reklamacji.Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
 5. Serwis ogłoszeniowy Natenczas.pl nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treść ogłoszeń,
  2. za roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,
  3. za prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach;
  4. za to w jaki sposób i do jakich celów dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane.
 6. Użytkownik korzystający z serwisu Natenczas.pl zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, usuwanie swoich danych przez Serwis. Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.
 7. Usługodawca tzn. ABZ, ul. Chabrowa 14,25-224 Kielce zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczonych usług, jak również nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane awarią czy też niedozwoloną ingerencją Użytkowników i wynikające z tego faktu komplikacje nawet jeśli mogłyby one doprowadzić do utraty danych na Kontach Użytkowników.
 8. Serwis Natenczas.pl zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem i niniejszym regulaminem oraz modyfikowanie istniejącego regulaminu. Na naszym Portalu używamy plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
 9. Wszystkie ogłoszenia w naszym serwisie Natenczas.pl są ogłoszeniami bezpłatnymi.
Zdjęcie produktu

Tabletki na odchudzanie

10,00 zł

10,00 zł

Zdjęcie produktu

Adipex 75 Long,RS,Meridia 15...

1,00 zł

1,00 zł

Zdjęcie produktu

2008 Volkswagen golf

22 500,00 zł

22 500,00 zł

Strzałka w górę